msen

      

     

     

     

Kategori

Mengenai Kami

saiz font


  | Mengenai Kami | Ucapan Aluan KPP | Carta Organisasi  | Direktori | Hubungi Kami |


 

PENGENALAN

JKR Unit Tentera Kedah merupakan satu bahagian di bawah pentadbiran JKR Kedah khasnya dan bertanggungjawab terus kepada Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan Tentera lbu Pejabat JKR Malaysia amnya di dalam perlaksanaan projek-projek senggaraan clan pembangunan KEMENTAH di Negeri Kedah. Bahagian ini beribu pejabat di lbu Pejabat JKR Unit Tentera Kedah Kern Lapangan Terbang Sungai Petani. Terdapat juga sebuah unit di Tingkat 9, Wisma Persekutuan Alor Setar. Bahagian ini diketuai oleh Jurutera Awam Kanan, disokong oleh unit teknikal dan Bahagian Pentadbiran/kewangan. Tanggungjawab bahagian ini adalah berhubung secara Iangsung berkaitan dengan kerja-ketja pembangunan awam, eletrikal dan mekanikal.

JKR Unit Tentera Kedah juga bertanggungjawab sepenuhnya melaksana kerja-keija pembangunan dan senggaraan di Kern Tentera Darat, Kern Tentera Udara dan Kern Tentera Laut di Negeri Kedah.


 

OBJEKTIF

1. Memastikan asset persekutuan di setiap Unit Tentera Negeri Kedah sentiasa berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa untuk mencapai objektif jabatan

2. Mengekalkan kefungsian asset persekutuan di Unit Tentera JKR Negeri Kedah bagi memenuhi ciri-ciri teknikal dan ekonomi untuk mencapai nilai kos pusingan hayat yang optimum.

3. Memastikan kerja penyelenggaraan aset persekutuan di Unit Tentera JKR Negeri Kedah cemedang, kos berkesan dan memenuhi kepuasan pelanggan.


 

FUNGSI

1. Menyelaras, merancang dan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan menaikkan taraf semua infrastruktur temasuk kemudahan- kemudahan di Kern Tentera di Negeri Kedah. lni merangkumi bangunan kediaman, , bekalan air, sistem pembentungan, perparitan, lapangan terbang kecil, padang tembak, struktur laut, kolam renang dan kemudahan elektrik sena jentera yang berkaitan.

2. Menyelaras, merancang, dan melaksanakan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan di Kern Tentera. lni termasuk penyediaan tawaran, pentadbiran kontrak dan pengawasan kerja pembinaan di tapak bina.

3.Mengkaji dan menyiasat infrastruktur dan kemudahan-kemudahan yang menghadapi masaiah atau pun kegagalan dan menyediakan cadangan penyelesaian atau pembaikan.

4.Mengkaji dan menyediakan pelan-pelan untuk kerja-ketja ubahsuai dan tambahan bagi bangunan dan kelengkapan angkatan tentera.

5.Memberi khidmat nasihat teknikal kepada pihak tentera di dalam umsan pedaksanaan projek-projek penyelenggaraan, peningkatan dan pembangunan di dalam Kem-kem Tentera Negeri Kedah.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…