msen

      

     

     

     

Kategori

Mengenai Kami

saiz font

| Mengenai Kami | Ucapan Aluan | Carta Organisasi | Direktori | Hubungi Kami


 

Fungsi Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
 
KHIDMAT UTAMA BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
 • Peranan dan khidmat utama Bahagian Kontrak & Ukur Bahan di JKR Kedah adalah untuk memberi khidmat pakar dalam perlaksanaan projek khususnya :-

 • Memberi perkhidmatan kepakaran Ukur Bahan di peringkat Pra Kontrak yang berkualiti dan disiapkan mengikut Jadual Perlaksanaan Projek

 • Memberi perkhidmatan kepakaran Ukur Bahan di peringkat Pos Kontrak yang berkualiti dan menepati Syarat-syarat Kontrak.

 • Urusetia Peringkat JKR Kedah.

 

PERINGKAT PRA KONTRAK

 • Menyediakan/Menyemak Dokumen Tender

 • Menyediakan/Menyemak Anggaran

 • Menguruskan Perolehan Tender

 • Membuat Penilaian Tender

 • Melaksanakan Audit Teknikal

 • Merundingkan Harga Kontrak

 


PERINGKAT POS KONTRAK

 • Menyediakan/Menyemak Dokumen Kontrak

 • Menilai/Menyemak Bayaran Interim dan Perubahan Kerja

 • Memberi Khidmat Sokongan dan Nasihat dalam Pentadbiran Kontrak

 • Melaksanakan Audit Teknikal

 • Menyediakan/Menyemak Perakuan Muktamad

 • Menilai dan Memperakukan Tuntutan Kontrak

 

URUSETIA PERINGKAT JKR KEDAH

 • Urusetia Jawatankuasa Tender

 • Urusetia Jawatankuasa Perunding

 • Urusetia Pekeliling Pengarah JKR Kedah

 • Urusetia Jawatankuasa APK / KKS

 • Mengadakan perkhidmatan Ukur Bahan yang efektif untuk memastikan projek-projek Kerajaan dilaksanakan dengan adil, efisyen dan dengan kos sepadan dengan nilai yang diperolehi.

 • Mengadakan garispanduan dan prosidur pentadbiran tender dan kontrak yang teratur dan berkesan supaya dapat menentukan setiap projek yang dilaksanakan oleh JKR berjalan dengan adil dan efisyen serta memenuhi ciri-ciri `public accountability'.

 


Objektif Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
 
Menjadi pusat kos dan pentadbiran tender dan kontrak yang utama dan berkesan dalam melaksanakan projek-projek binaan kerajaan :-
 
 • Selaras dengan objektif JKR yang menekankan kepada jangkamasa secepat yang mungkin, kecekapan sistem pengurusan tender dan pentadbiran kontrak akan dapat membantu menyingkatkan jangka masa pelaksanaan sesuatu kontrak.

 • Kos yang seimbang dan adil pada memastikan perbelanjaan ke atas sesuatu kontrak ciri-ciri `public accountability' dan menjamin keutuhan dan kepentingan Kerajaan untuk mendapat kos yang ekonomik dan mengelakkan kos yang berlebihan (cost overun).

 • Pengukuran yang tepat dapat menghasilkan senarai kuantiti yang berkualiti yang dijadikan asas kepada pengiraan anggaran kos projek dan harga tawaran kontraktor. Ini akan menghasilkan kos yang ekonomik tanpa tuntutan dari kontraktor akibat dari pengukuran yang kurang tepat.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…