msen

      

     

     

     

Kategori

Mengenai Kami

saiz font

  | Mengenai Kami | Ucapan Aluan | Carta Organisasi  | Direktori | Hubungi Kami |


 

Objektif Bahagian Kejuruteraan Mekanikal
 
Objektif JKRCawangan Kejuruteraan Mekanikal adalah dapat:
 • Menyiapkan kerja reka bentuk sistem mekanikal yang menepati piawaian, kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

 • Menyerahkan projek sistem rriekanikal yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

 • Melaksanakan kerja penyelenggaran sistem mekanikal, kenderaan, loji pembinaan jalan dan loji kuari kepunyaan kerajaan yang menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan.

 • Menguruskan asset-aset yang terdiri dari sistem mekanikal dalam bangunan, kenderaan, loji pembinaan jalan dan loji kuari kepunyaan JKR yang dapat memenuhi keperluan semasa jabatan.

 • Menyediakan khidmat runding teknikal berhubung dengan bidang kejuruteraan mekanikal kepada agensi kerajaan dan badan berkanun dengan tepat dan cepat.


 
 
Fungsi Bahagian Kejuruteraan Mekanikal
 

Penyenggaraan pencegahan dan pembetulan ke atas :

 • Loji / Kenderaan Berat

 • Perkhidmatan mekanikal dalam bangunan.

 • Menyediakan rekabentuk dan spesifikasi bagi perkhidmatan mekanikal dalam bangunan dan penilaian tawaran-tawaran berkenaan.

 • Mengawasi pemasangan peralatan mekanikal di projek-projek.

 • Memeriksa dan menyediakan laporan kerosakan ke atas kenderaan kerajaan yang terlibat dalam kemalangan.

 • Mengurus pembelian kenderaan, jentera berat dan alat kelengkapan jentera untuk JKR Kedah.

 • Memeriksa kenderaan dim jenteta berat untuk :

- Sijil PE
- Urusan lembaga Pemeriksa
- Menaksirkan nilai kenderaan terpakai bagi pinjaman kenderaan, rampasan kastam dll.
 
 • Menguruskan persiapan perayaan rasmi Kerajaan Negeri Kedah.

 • Memberi khidmat runding & dan nasihat teknik kepada Jabatan dan Agensi Kerajaan.

 • Menyediakan tempat bagi latihan amali / industri bagi pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…